top of page

Orilink® Monitoring sistem - Distribucija fluida

 

Alentec & Orion AB je internacionalna kompanija sa sedištem u Švedskoj. Orion kompanije u Velikoj Britaniji, Belgiji i Francuskoj zajedno sa velikom bazom distributera podržavaju tržište.

Orilink® sistem je napredni sistem za upravljanje fluidima bez gornje granice za broj rolni, gradacija ulja ili istovremeno korišćenih rolni. Pregled rasporeda sistema fluida u radionici je grafički predstavljeno u minijaturi na ekranu, gde su u realnom vremenu vidljive sve aktivnosti! Jer se svi podaci čuvaju u Windows-u, izveštaji sveobuhvatnog upravljanja mogu se dobiti pomoću naprednog izveštajnog procesa u sistemu, ili izvozom podataka u izveštajni sistem ili druge kompjuterske sisteme koji se koriste na licu mesta, kao što je računovodstveni.


Orion razvija, proizvodi i izbacuje na tržište opremu i usluge u pumpanju, merenju i doziranju za automobilsku i opšte industrije.

Proizvodni program se sastoji od širokog spektra stacionarnih, mobilnih i prenosnih pumpi sa priborom za; punjenje, doziranje, kontrolu i upravljanje otpadnim uljem.

bottom of page