top of page

Sistemi detekcije i gašenja varnica

 

U različitim sistemima gde se radi sa rasutim materijalima, požari i eksplozije prašine se javljaju iznova i iznova, sa drastičnim posledicama.

Prekidi u proizvodnim procesima koji se javljaju ovim putem, vode do značajnih troškova, pored direktne štete po zaposlene i opremu. Sa GreCon sistemim a za detekciju i gašenje varnica, rizik od vatre se rešava jedinstvenom tehnikom detekcije, koja se meri milisekundama i automatskim gašenjem, pre nego što i dođe do mogućnosti većih požara i eksplozije.

 

Korist za Vas:

  • Snimanje svakog incidenta u  milisekundama

  • Upravljanje rizikom u Vašoj proizvodnji

  • Opcija daljinskog monitoringa

  • Eliminisanje izvora zapaljenja i eksplozije

  • Izbegavanje štetnih posledica po zaposlene i opremu

  • Održavanje proizvodnje bez prekida i zastoja

  • Manje premije kod osiguravajućih kuća, usled zaštite procesa

 

Izazov:

U vreme globalne konkurencije, moderna proizvodan postrojenja postaju sve efikasnija. Pored novih fabrika, neophodno je konstantno inoviranje i usavršavanje postojećih proizvodnih linija.

Ipak, bezbednost proizvodnje mora biti garantovana. Iznad svega, potrebno je sagledati moguće tačke zapaljivanja u procesu proizvodnje. Nezaštićena postrojenja za usitnjavanje, sušenje, hlađenje i presovanje supsebno opasna sa pneumatskim transportima, ili sistemima otprašivanja.

I više od toga, izuzetnu opasnost u ovim postrojenjima predstavljaju filteri, silosi ili sabirnici.

 

Rešenje:

GreCon sistemi za detekciju i gašenje varnica, značajno doprinose eliminaciji ove vrste problema. Kao preventiva za zaštitu filterskih sistema i silosa u raznim industrijama, oni već decenijama predstavljaju standardni deo opreme tehnološkog procesa za zaštitu mehaničkih i pneumatskih sistema transporta. Sistemi detekcije i gašenja varnica mogu detektovati i eliminisati izvore požara pre nego što uopšte dođe do samog požara ili eksplozije.

 

Zaključak:

GreCon-ovim sistemim detekcije i gašenja varnica se postiže izuzetno visok nivo zaštite zaposlenih i same procesne opreme. Ovo je danas imperative u velikom broju proizvodnih postrojenja, pogotovo sa tačke regulative bezbednosti i zdravlja na radu. Stalna raspoloživost proizvodnih objekata visoke vrednosti investicije mora biti garantovana, pogotovo u teškim i konkurentnim vremenima.

 

Sistemi zaštite zasebnih jedinica ili postrojenja

 

Vrlo često se dešava da je potrebno zaštititi zasebne uređaje, ili sisteme uređaja, na udaljenim mestima, ili mestima gde ne postoji centralni sistem dojave i gašenja požara.

Za ovakve sisteme opredelili smo se za firmu ProtecFire, koja je ćerka firma GreCon-a. ProtecFire je vodeća firma u domenu ovakvih sistema i poseduje veliki broj Evropskih i svetskih sertifikata.

Filozofija ProtecFire-a postavlja inovatciju, creativnost i fleksibilnost na prvo mesto. Pod ovim uslovima možemo naglasiti najvažnije aspekte naših proizvoda: jedinstvena tehnologija, kompaktan dizajn, minimalno održavanje (i do 10 godina bez održavanja), efikasnost i jednostavnost u instalaciji i radu.

Svi sistemi su rađeni po poslednjim standardima i regulativama.

bottom of page