top of page
Recent Posts

Posebno priznanje za izuzetan sajamski nastup!// Special acknowledgment for extraordinary expo perfo

Beogradski sajam nam je uručio nagradu za Izuzetan sajamski nastup na ovogodisnjem 112 EXPO! Sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama! Predstavili smo brendove iz domena zaštite od požara, detekcije i gašenja varnica, GreCon i ProtecFire i demonstrirali na licu mesta efikasnosti sistema./Belgrade Fair gave us a special reward for extraordinary expo performance at this years 112!EXPO - Prevention and performance in a state of emergency. We showcased our premium brand in the field of fire prevention, spark detection and extinguishing, GreCon and ProtecFore and demonstrated on the spot efficiency od the system.


Archive
bottom of page