top of page
Recent Posts

Posebno priznanje za izuzetan sajamski nastup!// Special acknowledgment for extraordinary expo perfo

Beogradski sajam nam je uručio nagradu za Izuzetan sajamski nastup na ovogodisnjem 112 EXPO! Sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama! Predstavili smo brendove iz domena zaštite od požara, detekcije i gašenja varnica, GreCon i ProtecFire i demonstrirali na licu mesta efikasnosti sistema./Belgrade Fair gave us a special reward for extraordinary expo performance at this years 112!EXPO - Prevention and performance in a state of emergency. We showcased our premium brand in the field of fire prevention, spark detection and extinguishing, GreCon and ProtecFore and demonstrated on the spot efficiency od the system.